แบบสำรวจการเข้าใช้งาน www.thanachartbluebook.com X
 เข้าใช้งานครั้งแรก  เข้าใช้งานเป็นประจำ
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก   |   ขนาดตัวอักษร :   |   กลุ่มธนชาต แผนผังเว็บไซต์     
 
     
ส่วนงาน HP Blue Book Pricing ฝ่ายนโยบายสินเชื่อที่มีหลักประกัน สายงานบริหารสินเชื่อและระบบพื้นฐานธุรกิจลูกค้ารายย่อย เป็นหน่วยงานหนึ่งในกลุ่มธนชาต ที่ให้บริการข้อมูลราคารถยนต์ใช้แล้วหรือรถมือสอง ในชื่อ “Thanachart Blue Book” เริ่มให้บริการตั้งแต่ ปี 2545 โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการเพื่อสนับสนุนภายในกลุ่มธนชาต ซึ่งตลอดระยะที่ผ่านมา ทางส่วนงานฯ ได้ให้บริการข้อมูลราคากลางรถยนต์ใช้แล้ว และสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดำเนินงานของกลุ่มธนชาต ที่ว่า “ ริเริ่ม “ ด้านการบริการให้เช่าซื้อรถยนต์อย่างมืออาชีพ และ “ เติมเต็ม ” ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายThanachart Blue Book เป็นราคากลางรถยนต์ใช้แล้ว สภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งทางกลุ่มธนชาตจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงเบื้องต้นสำหรับการจัดเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่ม ธนชาต
     ในการจัดทำราคากลางดังกล่าวเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลราคารถยนต์ใช้แล้วจากแหล่งต่าง ๆ เช่น จากวารสารรถยนต์รายสัปดาห์ จากการสำรวจราคาตามเต้นท์รถ จากงานประมูลรถยนต์ และจากงานแสดงรถยนต์ เป็นต้น ดังนั้นจึงทำให้การจัดทำราคากลางได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน และมีความใกล้เคียงกับราคาตลาดของรถยนต์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันภายในกลุ่มธนชาต อีกทั้งเรายังได้ทำการปรับปรุงราคากลางทุกเดือน เพื่อให้ราคากลางรถยนต์ใช้แล้วเป็นปัจจุบันส่วนงาน HP Blue Book Pricing ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กลุ่มธนชาต “ กลุ่มพลังการเงินใหม่ ให้ศักยภาพไร้ขีดจำกัด ที่ให้บริการการเงินครบวงจร ” ได้รับมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ภายใต้ Scope “ Use Car Price Determination ” ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก Auditor “ SGS Thailand Co., Ltd. ” และได้รับการรับรอง Certificate จากทาง UKAS ประเทศอังกฤษ จากการดำเนินการดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาขบวนการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของเรา จนทำให้ Thanachart Blue Book ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการของเราเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
 
 
  © 2009 - 2020 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  |  ข้อตกลงการใช้บริการ